Bach Dang Embankments Food area

Bờ kè bạch đằng, Thành phố tuy hòa, Phú Yên Phường 1, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
bamthucboke@gmail.com

Service

Description

Bach Dang Embankments Food area

Near by

Map