Phu Yen Le Doanh Speciality Shop

93 Hung Vuong, Tuy Hoa city Thị trấn Hoà Hiệp Trung, Huyện Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên
ledoanhshop@bn.vn
0979321323

Description

Trading in Phu Yen specialties, souvenirs, gifts and beautiful paintings.
Good price.
Attentive service, enthusiasm.

Map