Tham quan phía Tây của Tỉnh

Tham quan phía Tây của Tỉnh
 • From date 03/10/2018
 • Days 1 Days
 • Total travel distance km
 • Places 7 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 7 places
 • 01:51
  Xi Thoai Hamlet Cultural Tourism Destination Free

  , , Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

 • 07:00
  Luong Van Chanh Grave and Temple Free

  Hoa Trị, Phu Hoa, , Xã Hòa Trị, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên

 • 10:13
  Lac Sach Mineral Water Stream Free

  , , Xã Sơn Thành Tây, Huyện Tây Hoà, Tỉnh Phú Yên

 • 13:29
  Dong Cam dam Free

  , , Xã Hòa Hội, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên

 • 16:34
  Uncle Ho Temple Free

  , , Xã Sơn Định, Huyện Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên

 • 18:46
  Vườn đỏ cao nguyên Vân Hòa Free

  , , Xã Sơn Xuân, Huyện Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên

 • 21:58
  Le Diem Highland Village Community Cultural Tourism Destination Free

  , , Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.