Tham quan phía Bắc của tỉnh

Tham quan phía Bắc của tỉnh
 • From date 04/10/2018
 • Days 1 Days
 • Total travel distance km
 • Places 6 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 6 places
 • 07:00
  An Tho Citadel Free

  , , Xã An Dân, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên

 • 09:38
  Da Dia reef 20,000 đ

  , , Xã An Ninh Đông, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên

 • 12:02
  Mang Lang church Free

  , , Xã An Thạch, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên

 • 14:22
  O Loan Lagoon Free

  , , Xã An Hiệp, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên

 • 17:00
  Nhan Mountain Free

  , , Phường 1, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

 • 19:17
  VietStar Resort & Spa Free

  , , Xã An Phú, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.