Tuyến đường thủy Xuân Đài - Cù Mông

Tuyến đường thủy Xuân Đài - Cù Mông
 • From date 04/10/2018
 • Days 1 Days
 • Total travel distance km
 • Places 2 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 2 places
 • 07:00
  Xuan Dai Bay  Free

  , , Phường Xuân Đài, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên

 • 09:18
  Cu Mong Lagoon Free

  , , Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.