Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Lễ hội âm nhạc đường phố TP. Tuy Hòa năm 2019

Lịch trình mẫu