Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Lễ hội đua thuyền truyền thống Đầm Ô Loan

11/02/2019 11/02/2019

Đầm Ô Loan, xã An Cư, H. Tuy An

131 0

Đua thuyền rồng, sõng chài, sõng lưới, sõng chống sào, lắc thúng chai, trình diễn múa siêu, múa lân, hò bá trạo...

Bản đồ

Lịch trình mẫu