Nhà hàng Tre Việt

Trần Phú, Phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam Phường 9, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
nhahangtreviet@gmail.com
0257.3848579

Dịch vụ

Mô tả

Nhà hàng Tre Việt

Những điểm lân cận

Bản đồ