Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị Bán Đảo Ngọc

21 Độc Lập, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Phường 9, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
info@bandaongoc.com

Dịch vụ

Mô tả

Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị Bán Đảo Ngọc

Những điểm lân cận

Bản đồ