Phu Anh Restaurant

123C Nguyễn Huệ, thành phố Tuy hòa, tỉnh Phú Yên Phường 5, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
nhahangphuanh@gmail.com
0257 3820 909

Dịch vụ

Mô tả

Phu Anh Restaurant

Những điểm lân cận

Bản đồ