Nhà hàng Ngon

283-285-287 Hùng Vương, Phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam Phường 9, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
nhahangngon@gmail.com
+84 91 279 21 78

Dịch vụ

Mô tả

Nhà hàng Ngon

Những điểm lân cận

Bản đồ