Đài tưởng niệm Núi Nhạn
Đài tưởng niệm Núi Nhạn
Đài tưởng niệm Núi Nhạn

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: (0257) 389.3900

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: banquanlyditich.phuyen@gmail.com

Địa chỉ: Phường 1, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Công trình Đài tưởng niệm Núi Nhạn nằm trên Núi Nhạn thuộc phường I, thành phố Tuy Hoà. Đây là công trình nhằm tôn vinh những người con sinh ra trên vùng đất Phú Yên và nhiều người con sinh ra ở các vùng quê khác nhau trên mọi miền đất nước đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất Phú Yên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.  Công trình Đài tưởng niệm Núi Nhạn được xây dựng trên một khu vực có diện tích 3.300 m2, trong đó nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sỹ có diện tích 500 m2. Nhà bia mang hình tượng đàn chim nhạn đang bay về hướng biển. Trong nhà bia có 38 trụ bia ghi tên 13.085 liệt sỹ của tỉnh Phú Yên và 4 trụ bia ghi tên 1000 liệt sỹ ở một số tỉnh trong cả nước. Đài Tưởng niệm Núi Nhạn là nơi để cán bộ, nhân dân và du khách gần xa đến tham quan, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, nhất là vào các dịp lễ tết.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Công trình Đài tưởng niệm Núi Nhạn nằm trên Núi Nhạn thuộc phường I, thành phố Tuy Hoà. Đây là công trình nhằm tôn vinh những người con sinh ra trên vùng đất Phú Yên và nhiều người con sinh ra ở các vùng quê khác nhau trên mọi miền đất nước đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất Phú Yên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.  Công trình Đài tưởng niệm Núi Nhạn được xây dựng trên một khu vực có diện tích 3.300 m2, trong đó nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sỹ có diện tích 500 m2. Nhà bia mang hình tượng đàn chim nhạn đang bay về hướng biển. Trong nhà bia có 38 trụ bia ghi tên 13.085 liệt sỹ của tỉnh Phú Yên và 4 trụ bia ghi tên 1000 liệt sỹ ở một số tỉnh trong cả nước. Đài Tưởng niệm Núi Nhạn là nơi để cán bộ, nhân dân và du khách gần xa đến tham quan, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, nhất là vào các dịp lễ tết.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí